Felhasználási Feltételek

Jelen WWW.HOLLYWEED.HU weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Hollyweed Europe Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 3., Magyarország). A Weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználók) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbi Weboldal Használati Feltételeket:

A Weboldalon megtalálható információkat a Hollyweed Europe Kft. rendszeresen ellenőrzi és frissíti. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valamely információ nem naprakész és helytálló. A cég nem vállal felelősséget vagy garanciát a Weboldalon elérhető információ naprakészségéért, pontosságáért vagy teljességéért. A Hollyweed Europe Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalról linkeken keresztül elérhető honlapokért, melyeket nem a Hollyweed Europe Kft. működtet. A Hollyweed Europe Kft. ezen honlapok tartalmától elhatárolja magát.

1.

LETÖLTÉSEK

A Weboldalról letölthető jelek, képek és szimbólumok a Hollyweed Europe Kft. tulajdonát képező védjegyek, a Weboldalon található tartalmakat szerzői jog védi. Változatlan formájukban történő felhasználásuk kizárólag magáncélból engedélyezett, üzletszerű és / vagy politikai célból történő felhasználásuk tilos.

2.

MEGOSZTÁS FUNKCIÓ

A jelen honlapról történő üzenetküldés (megosztás funkció) kizárólag magáncélra használható fel. A Hollyweed Europe Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a megosztás funkció felhasználásával elküldött üzenetek tartalmáért.

3.

JÁTÉKOK

A játékokban kizárólag azon Felhasználók vehetnek részt, akik elérték a 18. betöltött életévet. A játékokon született eredmény végleges. A játékokban nem vehetnek részt a Hollyweed Europe Kft. munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint az egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A játékban érvényesen részt vevők közül választ nyertest a Hollyweed Cannabistro. A nyertesek e-mailen kerülnek kiértesítésre. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. Jogi út kizárva.

4.

SAJÁT FELHASZNÁLÓI PROFILOM

A speciális akciókban való részvételhez, illetve a profil tartalmak használatához felhasználói fiók igénylése szükséges („Saját Profilom”), a regisztráció az alábbi, kötelező személyes adatok megadásából áll: e-mail cím, felhasználói név, keresztnév és vezetéknév, jelszó, nem, születési dátum, város és irányítószám. Regisztráció során naprakész, teljes, pontos és valós információt kell megadni. A felhasználói profilt a Hollyweed Cannabistro elmenti, és azt bizalmasan kezeli. Hollyweed Cannabistro ezen adatokat kizárólag belső célokra használja, feltéve, hogy ezt az Adatvédelmi Törvény megengedi, valamint, hogy a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Hollyweed Cannabistro jogosult harmadik személyeket ellátni névtelen (anonim) felhasználói információkkal demográfiai célból, és azokat hasznosítani statisztikák készítéséhez, trendek megfigyeléséhez, minőségbiztosításhoz valamint piackutatási célokra. Ennek részletei adatvédelmi szabályzatunkban találhatóak. A Felhasználó köteles saját jelszavát titokban tartani. Felhasználó köteles továbbá Hollyweed Cannabistrot haladéktalanul értesíteni felhasználói felületének jogosulatlan használatáról, illetve a biztonsági előírások bármilyen, egyéb módon történő megsértéséről. Harmadik felek felhasználói profiljának használata az érintett fél beleegyezése nélkül tilos. Felhasználó felel minden, a felhasználói profilján keresztül végzett műveletért. Hollyweed Cannabistro nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó profiljának harmadik felek által történő felhasználásából adódó kárért. Továbbá, a Felhasználó köteles Hollyweed Cannabistro számára megtéríteni minden, a Felhasználó profiljának jogszerűtlen használatából adódó kárt.

5.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Weboldal használata a Felhasználó saját felelősségére történik. Jelen Weboldal használatára garanciát az üzemeltető nem vállal, a Weboldal folyamatosan elérhető. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalhoz-, illetve annak bizonyos funkcióihoz vagy részeihez való hozzáférést bármikor korlátozzuk vagy felfüggesszük. Jelen Weboldalról anyagok letöltése a Felhasználó belátása szerint, saját felelősségére történik. A Hollyweed Europe Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a számítógép jelen Weboldalról történő letöltések során felmerülő esetleges károsodásáért, illetve adatveszteségekért. A Hollyweed Europe Kft. azonban korlátozás nélküli felelősséggel tartozik szándékos életveszély okozásáért, valamint testi sérülésekért, vagy az egészség egyéb módon történő károsításáért. Bármilyen egyéb kár esetében Hollyweed Europe Kft. kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a kárt a Hollyweed Europe Kft., annak jogi képviselői, alkalmazottai vagy egyéb olyan személyek okozták, akiket Hollyweed Europe Kft. kötelezettségeinek teljesítése céljából alkalmaz, és a kár ezen személyek szándékos- vagy nagymértékű hanyagságából ered. Emellett Hollyweed Europe Kft. felelősséggel tartozik alapvető szerződéses kötelezettségeinek (olyan kötelezettségek, amelyek a szerződés teljesítése szempontjából elengedhetetlenek, és amelyek teljesítésére a másik fél rendszeresen számít) hanyag megsértése esetén. Hollyweed Europe Kft. továbbá felelősséggel tartozik a magyarországi termékfelelősségi törvény betartásáért, amennyiben ez alkalmazható.

6.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Amennyiben ezen felhasználási szabályok egyes rendelkezései érvényüket vesztik, illetve a szabályzatban joghézag merül fel, a felhasználási szabályok egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Hollyweed Cannabistro fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználási feltételeket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa, egy módosított felhasználási szabályzat kiadása által. A Weboldal látogatói felelősek a felhasználási szabályzatban történt módosítások rendszeres nyomon követéséért. Amennyiben a Felhasználók a módosított felhasználási szabályzat kiadását követően is használják jelen Weboldalt, úgy a felhasználási szabályzatban eszközölt módosításokat elfogadottnak tekintik. Magyarország törvényei az irányadóak.

Csatlakozz

a klubhoz!

Iratkozz fel és csapj le 10% kedvezményre!

Nem küldünk spamet! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.

Kövess minket a közösségi médiában!

Kérdésed van?

hello@hollyweed.hu

+36 30 979 9628

Mobilapp

Hamarosan elérhető ingyenes alkalmazásunk!

Addig is add le rendelésed oldalunkon.© 2023 Hollyweed Europe Kft. Minden jog fenntartva.

A HOLLYWEED CANNABISTRO OLDALÁT, CSAK A 18. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK LÁTOGATHATJÁK.

Elmúltál már 18 éves?

A webhely kizárólag 18 éven felüli fogyasztók számára készült. Adatvédelmi szabályzat